IPO 2 Yönetmeliği

IPO 2 Yönetmeliği:

Köpekler IPO 1 sınavından geçmiş olmalıdır.

IPO A, B ve C olmak üzere üç bölümden oluşur.
A: 100 – B: 100 – C: 100 Toplam: Toplam: 300 Puan

A Bölümü ( İz )

Başlangıç noktasından sonra 400 adımlık iz bırakılır, iz üç ayak iki 90 derece köşeden oluşmalıdır, iz üstüne iki eşya bırakılır. İz bırakıldıktan sonra iz alnı 30 dakika beklemek zorundadır. Köpek bu bölümü 15 dakika içinde tamamlamalıdır.
Genel Kurallar:
Hakem veya iz sorumlusu arazi koşullarına göre iz çizelgesini oluşturur. İzler çeşitli şekilde konulmak zorundadır. Konulan izlerin aynı büyüklükte, köşelerin mesafede ve eşyaların aynı pozisyonda olması yasaktır.
Çıkış noktasının sol tarafında iz çubuğu ile işaretlenmesi zorunludur. Sınava girenlerin sıralaması sınav öncesi hakem tarafından kura ile belirlenir. İz koyan izi koymadan önce hakeme veya iz sorumlusuna eşyaları göstermek zorundadır. Eşyalar en az 30 dakika iz koyanın üzerinde bulunması germemektedir. İz koyan çıkış noktasında kısaca bekledikten sonra normal adımlarla iz koymaya başlar. Köşelerde aynı şekilde normal adımlarla oluşturulmak zorundadır. İlk eşya en az 100 adımdan sonra birinci veya ikinci ayağa ikinci eşya ise iz sonuna koyulur. Eşyalar hareket halinde iken konulmalıdır. Son eşyayı koyduktan sonra iz koyan bir kaç adım daha aynı istikamette devam eder. İz içinde farklı eşyalar kullanılmak zorundadır, bunlar deri, tekstil, ahşap olabilir. Eşyalar en fazla 10 cm uzunluğunda 2-3 cm genişliğinde ve 0,5 ile 1cm arasında olmalıdırlar, renk olarak zeminden çok farklı olmamalıdırlar.
Tüm eşyalar numaralar ile işaretlenip, çıkış noktasındaki iz çubuğu ile uyum sağlamalıdırlar. İz koyma esnasında köpek sahibi ve köpek kesinlikle izi görmemelidir. Köpek ve köpek sahibi arar iken hakem, iz sorumlusu ve refakatçi arama bölgesinde bulunmamalıdırlar.
Komut “ara” başlangıçta ve her eşyadan sonra vermek serbesttir.
Çalışma:
Köpek sahibi köpeğini iz için hazırlar. Köpek serbest veya 10 metre ip ile arayabilir. 10 metre’lik ip köpeğin sırtından, yanlarından, iki ön ayak arasından ve / veya iki arka ayak arasından geçirilebilir. İp direkt tasmadan veya göğüs tasmasından bağlanabilir. Köpek sahibi sırası geldiği zaman köpeği ile hakem önüne geçerek kendisini tanıtır ve köpeğin eşyaları göstereceğini veya ağzına alacağını belirtir.
İz öncesi ve iz takip’i esnasında zorbalık kesinlikle yasaktır. Hakem talimatı üzerine köpek yavaş ve sakin bir şekilde iz çıkış noktasına götürülür, köpek sahibi 10metre ip mesafesinde köpeğini takip eder. Köpek serbest arıyor ise yine belirtilen 10metre’lik mesafe korunmak zorundadır. İz ipi köpek sahibi elinden bırakmadığı sürece gergin olmak zorunda değildir. Köpek köşeleri emin bir şekilde çalışmak zorundadır. Köşelerden sonra köpek aynı hızda aramak zorundadır. Köpek eşyayı bulduğu anda hızlı ve kendinden emin bir şekilde eşyayı göstermek veya ağzına almak zorundadır, köpek sahibi müdahale edemez. Köpek eşyayı alırken dikilebilir, oturabilir veya köpek sahibine getirebilir. Eşya ile birlikte devam etmesi ve yat pozisyonunda eşyayı alması hatalıdır. Eşyayı göstermesi yat pozisyonunda, otur pozisyonunda veya ayakta mümkündür. Sıralama değişebilir. Köpek eşyayı gösterdiği veya aldığı zaman köpek sahibi ipi bırakarak köpeğe gider eşyayı havaya doğru kaldırarak köpeğinin eşyayı bulduğunu işaret eder. Sonrasında köpek sahibi ipi tekrar eline alır ve köpeğin aramasını sürdürür. İz takibi bittikten sonra bulunan eşyaları hakeme göstermek zorundadır.
Değerlendirme:
Arama hızı değerlendirmede kriter olmaktan alttaki şartlarda gözardı edilir.
Köpek izi dikkatli, kendinden emin ve dengeli bir şekilde izi takip etmiş ve pozitif arama davranışı göstermiş ise. İzi bırakmadan emin olmak için izden çıkması hata olarak değerlendirilmez.
Köpeğin dikkatsiz, yüksek burun araması, çiş yapması, köşelerde daire çizmesi, sahibi tarafından sürekli aramaya teşvik edilmesi, ip ile veya farklı şekilde iz esnasında ve eşyalarda yardım etmesi, eşyaları yanlış alması veya göstermesi puanlamayı gerek görüldüğü kadarıyla düşürür. Köpek izi bir iz ip mesafesi kadar bıraktığı(ayrıldığı) takdirde iz takibi bitirilir.
Köpek izi bırakıp, köpek sahibi köpeğini frenliyor ise hakem köpek sahibine köpeğini takip etmesini söylemesi gerekmektedir. Bu talimat yerine getirilmiyor ise iz takibi hakem tarafından bitirilir.
Ayrıca iz 15 dakika içinde sonuçlandırılamamış ise iz takibi hakem tarafından bitirilir. İz sürdürüldüğü bölüme kadar değerlendirilmeye alınır. Köpek eşya çalışmasında her iki alternatifi gösterecek olursa (eşyayı alması ve göstermesi) bu hata olarak değerlendirilir. Değerlendirme sadece iz öncesi hakeme belirtilen şekli ile yapılır. Eşya’yı yanlış göstermesi değerlendirmede ilgili ayak için geçerlidir. Eşyayı göstermemiş veya almamış ise puan verilemez. Ayaklardaki puanlama iz sahasının zorluğuna ve uzunluğuna göre değişir. Ayakların değerlendirilmesi puan ve not olarak yapılır. Köpek uzun süre aramıyor ise (uzun süre aynı noktada beklemesi) izin bitirilmesine sebeptir. Bu köpek çıkış noktasında olmuş olsa dahi uygulanır.

B Bölümü ( İtaat )

Çıkış noktasından en az 50 adım ileriye doğru tasmasız yürüyüş gösterilir, köpek istekli ve sahibine konsantre olarak canlı bir şekilde sol diz hizasında yürümelidir, sonra geldiği yöne doğru ters dönüş gösterir 10 adım normal yürüyüş gösterir ve hemen sonra en az 10 en fazla 15 adım hızlı yürüyüş hemen arkasından kesintisiz en az 10 en fazla 15 yavaş yürüyüş gösterir ve normal yürüyüşle devam eder 10 adım sonra sağ veya sola dönüş gösterir, 15 adım sonra tekrar sağa veya sola dönüş gösterir ve 20 adım sonra tekrar ters dönüş gösterir ve 10 adım sonra sahibi durur aynı anda köpek komutsuz sahibinin sol tarafında oturmak durumundadır. 10 adım normal yürüyüş sonrası sol veya sağ dönüş yaptıktan sonra grup içine girer en az birer kez kişilerin etrafından sağ ve sol dönüş göstermelidir (8 çizmelidir ) ve bir kez grup içinde oturmalıdır.
Daha sonra çıkış noktasından başlayarak en az 15 adım normal yürüyüş yaptıktan sonra otur komutu vererek köpek otur bekle pozisyonunda beklerken sahibi 30 adım ileriye gider ve köpeğine doğru döner bekler, hakem işareti verince tekrar köpeğinin yanına gelir köpeğiyle birlikte 10 adım daha normal yürüyüş yaptıktan sonra köpeğine yat komutunu verir ve duraksamadan 30 adım ileriye gider ve köpeğine doğru döner bekler, hakem işaret verince köpeğini ismiyle veya komut ile yanına çağırır, köpek hızlı ve istekli bir şekilde sahibinin önünde durur ve otur pozisyonunda bekler, sahibinin komutu üzerine köpek sahibinin sol tarafına geçer ve oturur.
Bu pozisyondan sonra köpek sahibi 10 ile 15 adım sonra dikil komutu verir ve durmadan 30 adım ileriye gider (köpek olduğu yerde ayakta kıpırdamadan beklemek zorundadır.) köpeğine döner, hakem işareti üzerine tekrar köpeğinin yanına gider hakem işareti sonrasında otur komutu verir.
Bir sonraki aşamada aport yani 1000 g’ lık dambeli 15-20 m yerden, 650g’ lık dambeli 1 m ve 1,80 m engel üzerinden getirmek zorundadır.
Köpek sol tarafında oturarak bekleme pozisyonuna alınır sahip 1000 g’lık dambeli 15-20 m ileriye doğru atar, köpek komut üzerine hızlı bir şekilde gider dambeli yerden alır sahibine getirir ve önünde oturur ağzındaki dambeli yere bırakmadan sahibinin almasını bekler. Sahibi dambeli aldıktan sonra komut ile tekrar sahibinin sol tarafına geçer ve oturur.
Aynı işlem 650g’lık dambella 1 m engelde ve 1.80 m engelde uygulanır.
Daha sonra köpekle birlikte çıkış noktasına doğru gider bu arada ikinci köpek yat bekle komutundan alınır ve oda çıkış noktasına doğru gelirken, ilk köpek ileri komutu ile birlikte en az 30 adım ileriye koşarak gitmek zorundadır ve yat komutu verilince köpek sahibine doğru dönerek yatar. Sahibi köpeğinin yanına gider yat pozisyonundan otur pozisyonuna alır ve itaat bölümünü tamamlamak üzere köpeğini hakemin belirlediği yere yat bekle komutu ile yatırır en az otuz adım uzaklaşır ve ikinci köpek itaat bölümünü tamamlayana kadar köpeği yat komutunda iken en az 40-50 adım ilerde sırtı köpeğine dönük şekilde beklemek zorundadır. Daha sonra her iki köpek sahibi köpekleriyle birlikte itaat bölümünü tamamladıklarını hakeme bildirirler.
Hakem her iki Köpek için değerlendirmesini yapar bu arada sahibleri ve köpekler hakemin yanından ayrılmamalıdırlar.

Serbest Yürüyüş:10 Puan
Otur Bekle:10 Puan
Yat Bekle:10 Puan
Dikil Bekle:10 Puan
Aport Yerden:10 Puan
Aport 1m Engel:15 Puan
Aport 1.80m Engel:15 Puan
İleri Gönderme:10 puan
Uzun Yat Bekle:10 Puan
Toplam:100 Puan

C Bölümü ( Koruma )

Koruma sınavı için gerekli olan 4 adet gizlenme noktalarının orta çizgisini takiben Köpek ve sahibi yerlerini alırlar. Köpek ileri komutu üzerine birinci gizlenme noktasına koşarak yönelir, gizlenme noktasını taradıktan sonra sahibi köpeği çağırır, köpek yanına gelince sahibi ikinci ileri komutu ile hemen ikinci gizlenme noktasına yönlendirir, köpek hızını kesmeden, aynı komutlar üzerine üçüncü ve dördüncü gizlenme noktasına ulaşır. Burada (Helfer-Yardımcı) beklemektedir. Köpek buraya ulaştığı zaman canlı bir şekilde havlayarak yardımcıyı bulduğunu sahibine bildirir. Bu arada sahibi, köpek dördüncü noktaya ulaşıncaya kadar yürür ve köpek havlamaya başlayınca hakemin işareti gelinceye kadar olduğu yerde beklemek zorundadır. Köpek havlamaya devam etmeli ve yardımcının yanından kesinlikle ayrılmamalıdır, sahibi köpeğin 5 adım yanına kadar yaklaşır ve hakemin komutu üzerine köpeği çağırır komutla pozisyon alır. Yardımcının dışarı çıkıp daha önceden belirlenmiş bekleme noktasına kadar gidip beklemesini söyler, yardımcı pozisyon aldıktan sonra sahibi köpeği ile Helfer beş adım kala yaklaşır yat komutu verir ve gizlenme noktasını aramak için gizlenme noktasında bekler, buarada hakemin işareti üzerine yardımcı kaçmak için hareketlenir, köpek yat pozisyonundan hemen saldırıya geçer ve yardımcının kolluğundan ısırarak kaçmasını engellemelidir. İlk bırak komutundan sonra ikinci bir saldırı doğrudan köpeğe doğru uygulanır Yardımcı(Helfer) sopası ile iki defa omuz veya sırt bölgesine vurduktan sonra saldırıyı durdurur ve sahibinin verdiği bırak komutu sonrası köpek ısırmayı bırakır ancak yine dikkati yardımcının üzerinde olmalı ve ayrılmamalıdır. Üç defa bırak komutu verme hakkı vardır. Hakemin işareti üzerine sahibi köpeğin yanına gider ve yardımcıyı üç adım uzaklaştırdıktan sonra Helfer Köpek sahibinin ve Köpeğin 5 adım önünden yürür (arkadan takip), Köpek dikkatlice Helferi takip eder, yaklaşık 30 adım sonrası Hakemin önceden belirlediği noktada Helfer Köpeğe doğru dönüş yaparak saldırıya geçer, Köpek anında saldırıyı karşılamak üzere atağa geçer, Helfer bir süre köpeğe baskı uyguladıktan sonra hareketsiz durunca Köpek sahibi bırak komutu verir (en fazla üç defa). Köpek bıraktıktan sonra Köpeği ile birlikte Helferin sopasını alarak Helferi Hakeme teslim etmek üzere Helfer,Köpek sahibi ve Köpek Hekemin yanına gider(yandan takip), daha sonra uzun atak için pozisyona götürülür.
İkinci bölüm’de köpek ve sahibinden 50m uzağından sahanın ortasına doğru ilerleyen daha sonra saldırıya geçmek üzere köpek ve sahibine doğru koşar adımlarla yönelen yardımcıyı karşılamak üzere köpek serbest bırakılır. Köpek hızla yardımcıya doğru koşar ve yardımcının engelleme hareketlerine rağmen kolluğu ısırarak yardımcıyı kontrol altına almalıdır, boğuşma esnasında yardımcı vurmadan baskı uygulamalıdır. Yardımcı saldırıyı kestiği anda ve sahibinin uzaktan verdiği bırak komutuyla (üç defa bırak diyebilir ilk iki komutu olduğu yerden, üçüncü komutu vermek için 5 adıma kadar yaklaşabilir) birlikte köpek ısırmayı bırakır ancak dikkati yine yardımcının üzerinde olmalıdır havlayabilir zorunlu değildir. Hakemin işareti üzerine sahibi köpeğin yanına gelir ve yardımcının sopasını alarak hep birlikte hakemin yanına gelirler, görevin tamamlandığını bildirerek sopayı teslim eder ve ayrılırlar.
Toplam 100 puan. Bu bölümde en az 80 puan almalıdır.