2019 KIF Yarışma Ve Sınav Takvimi


KIF – Duyuru


Federasyonumuzca aşağıda belirtilen yer ve tarihlerde SKS (Sosyal Köpek Sınavı) ve IPOBH sınavları yapılacaktır.

Şehir : Gaziantep
Yer : Atlı Spor Klübü Pancarlı Mahallesi Gaziantep
Tarih : 21 Şubat 2015
Sınav Türü : SKS – *IPOBH
Hakem : Cem Sütunç
Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2014
*Gelen talepler doğrultusunda 21 Şubat 2015 tarihinde Gaziantep’de IPOBH sınavları yapılacaktır

Şehir : Antalya
Yer : Daha sonra duyurulacaktır.
Tarih : 7 Mart 2015
Sınav Türü : SKS – IPOBH
Hakem : Erdinç Sarımusaoğlu
Son Başvuru Tarih i: 4 Mart 2015

Sınav Ücretleri : SKS 50.- TL IPOBH 60.-TL

Sınav başvuruları için Federasyonumuz internet sitesinde bulunan İş Köpekleri Sınav Başvuru formunun eksiksiz doldurularak info@kif.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu
Yönetim Kurulu


KIF BH / IPO 1-2-3 sınavları ve IPO Dünya Şampiyonası elemeleri

 

Federasyonumuzca 7-8 Haziran 2014 
tarihlerinde İzmir’de BH / IPO 1-2-3 sınavları ve IPO Dünya 
Şampiyonası elemeleri yapılacaktır.

Hakem : Nenad Milojevic (Sırbistan Federasyonu)
Yer : Seferihisar Belediyesi Spor Tesisleri
Sınav Sorumlusu : Cem Sütunç
Katılım ücreti : BH 50.- TL / IPO 1-2-3 150.- TL
Son Başvuru tarihi : 4 Haziran 2014
Başvuru için Federasyon internet sitesindeki formlar bölümünde bulunan
İş Köpekleri Sınav Başvuru Formunun eksiksiz doldurarak info@kif.org.tr
adresine gönderilmesi gerekmektedir.
IPO Dünya Şampiyonasına Katılım Şartları
*FCI ve KIF kaydı olan her ırktan köpekle şampiyonaya katılmak mümkündür. 
*Katılımcıların Türk vatandaşı olmaları ve daha önceden başka bir ülke adına uluslararası şampiyonalara katılmamış olmaları gereklidir.Ancak Türkiye’de 1yıldan fazla süre ile ikamet eden veya çalışan yabancı uyruklu kişilerin ulusal takım adına yarışmalarına Federasyon Yönetim Kurulunca izin verilebilir.
*IPO dünya şampiyonasına katılım için baraj puanı 265’dir.Söz konusu baraj puanını değiştirme KIF Yönetim Kurulunun uhdesindedir
*Katılımcılar arasında eşitlik olması durumunda en iyi C yapan kişi takıma 
katılır. C fazında da eşitlik bozulmadığı durumlarda B ve ardından A fazı 
dikkate alınır. 
*Ulusal Takım 5 asil 1 yedekten oluşur. Bu sayıyı değiştirmek KIF yönetim kurulunun uhdesindedir 
*Yıl içinde yapılan KIF veya Dernek IPO sınavlarına katılan ve başarılı olan 
yarışmacılar için aldığı puan ve derece ne olursa olsun KIF tarafından 
düzenlenen seçme sınavınlarına katılım zorunludur.
*IPO dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan yarışmacıların sadece 
yarışma katılım ücretleri KIF tarafından ödenecektir.

www.kif.org.tr


KIF İzmir BH / IPO 1-2-3 sınavları ve IPO Dünya Şampiyonası elemeleri yapılacaktır.

Federasyonumuzca 7-8 Haziran 2014
tarihlerinde İzmir’de BH / IPO 1-2-3 sınavları ve IPO Dünya
Şampiyonası elemeleri yapılacaktır.

Hakem : Nenad Milojevic (Sırbistan Federasyonu)
Yer : Daha sonra duyurulacaktır.
Sınav Sorumlusu : Cem Sütunç
Katılım ücreti : BH 50.- TL / IPO 1-2-3 150.- TL
Son Başvuru tarihi : 4 Haziran 2014
Başvuru için Federasyon internet sitesindeki formlar bölümünde bulunan
İş Köpekleri Sınav Başvuru Formunun eksiksiz doldurarak info@kif.org.tr
adresine gönderilmesi gerekmektedir.

IPO Dünya Şampiyonasına Katılım Şartları
*FCI ve KIF kaydı olan her ırktan köpekle şampiyonaya katılmak mümkündür.
*Katılımcıların Türk vatandaşı olmaları ve daha önceden başka bir ülke adına uluslar arası şampiyonalara katılmamış olmaları gereklidir.
*IPO dünya şampiyonasına katılım için baraj puanı 265’dir.Söz konusu baraj
puanını değiştirme KIF Yönetim Kurulunun uhdesindedir
*Katılımcılar arasında eşitlik olması durumunda en iyi C yapan kişi takıma
katılır. C fazında da eşitlik bozulmadığı durumlarda B ve ardından A fazı
dikkate alınır.
*Ulusal Takım 5 asli 1 yedekten oluşur. Bu sayıyı değiştirmek KIF yönetim kurulunun uhdesindedir
*Yıl içinde yapılan KIF veya Dernek IPO sınavlarına katılan ve başarılı olan
yarışmacılar için aldığı puan ve derece ne olursa olsun KIF tarafından
düzenlenen seçme sınavınlarına katılım zorunludur.
*IPO dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan yarışmacıların sadece
yarışma katılım ücretleri KIF tarafından ödenecektir.


sınavlar

hazırlanıyor