DUYURU

Dobermann Irk Derneği Genel Kurulu

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 31.05.2019 tarihinde saat 14.00 de (Çamlıbel Mah. 4937 Sok. NO: K1 Kepez/ Antalya ) Dernek Merkezinde yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 28.07.2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Gündem:

1 Açılış ve Yoklama
2 Divan teşkili
3 Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması
4 Görüşme
5 Yönetim Kurlunun aklanması
6 Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
7 Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
8 Dilekler ve kapanış.