KIF BH / IPO 1-2-3 sınavları ve IPO Dünya Şampiyonası elemeleri

 

Federasyonumuzca 7-8 Haziran 2014 
tarihlerinde İzmir’de BH / IPO 1-2-3 sınavları ve IPO Dünya 
Şampiyonası elemeleri yapılacaktır.

Hakem : Nenad Milojevic (Sırbistan Federasyonu)
Yer : Seferihisar Belediyesi Spor Tesisleri
Sınav Sorumlusu : Cem Sütunç
Katılım ücreti : BH 50.- TL / IPO 1-2-3 150.- TL
Son Başvuru tarihi : 4 Haziran 2014
Başvuru için Federasyon internet sitesindeki formlar bölümünde bulunan
İş Köpekleri Sınav Başvuru Formunun eksiksiz doldurarak info@kif.org.tr
adresine gönderilmesi gerekmektedir.
IPO Dünya Şampiyonasına Katılım Şartları
*FCI ve KIF kaydı olan her ırktan köpekle şampiyonaya katılmak mümkündür. 
*Katılımcıların Türk vatandaşı olmaları ve daha önceden başka bir ülke adına uluslararası şampiyonalara katılmamış olmaları gereklidir.Ancak Türkiye’de 1yıldan fazla süre ile ikamet eden veya çalışan yabancı uyruklu kişilerin ulusal takım adına yarışmalarına Federasyon Yönetim Kurulunca izin verilebilir.
*IPO dünya şampiyonasına katılım için baraj puanı 265’dir.Söz konusu baraj puanını değiştirme KIF Yönetim Kurulunun uhdesindedir
*Katılımcılar arasında eşitlik olması durumunda en iyi C yapan kişi takıma 
katılır. C fazında da eşitlik bozulmadığı durumlarda B ve ardından A fazı 
dikkate alınır. 
*Ulusal Takım 5 asil 1 yedekten oluşur. Bu sayıyı değiştirmek KIF yönetim kurulunun uhdesindedir 
*Yıl içinde yapılan KIF veya Dernek IPO sınavlarına katılan ve başarılı olan 
yarışmacılar için aldığı puan ve derece ne olursa olsun KIF tarafından 
düzenlenen seçme sınavınlarına katılım zorunludur.
*IPO dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan yarışmacıların sadece 
yarışma katılım ücretleri KIF tarafından ödenecektir.

www.kif.org.tr