Kurucu Üyeler

DOBERMANN IRK DERNEĞİ

KURUCU ÜYELER

000000000000000000000

0000000000Şeref Şeref                                              Bekir Bülent Evren                                       Cem Yücetin                                       Serhan Savaşkan

000000000000000000000

000000Mustafa Ecevit Eryılmaz                            Zeynep Ferda Tipi                                    Halil Emre Sönmez                               Aziz Tütüncüoğlu