KIF İzmir BH / IPO 1-2-3 sınavları ve IPO Dünya Şampiyonası elemeleri yapılacaktır.

Federasyonumuzca 7-8 Haziran 2014
tarihlerinde İzmir’de BH / IPO 1-2-3 sınavları ve IPO Dünya
Şampiyonası elemeleri yapılacaktır.

Hakem : Nenad Milojevic (Sırbistan Federasyonu)
Yer : Daha sonra duyurulacaktır.
Sınav Sorumlusu : Cem Sütunç
Katılım ücreti : BH 50.- TL / IPO 1-2-3 150.- TL
Son Başvuru tarihi : 4 Haziran 2014
Başvuru için Federasyon internet sitesindeki formlar bölümünde bulunan
İş Köpekleri Sınav Başvuru Formunun eksiksiz doldurarak info@kif.org.tr
adresine gönderilmesi gerekmektedir.

IPO Dünya Şampiyonasına Katılım Şartları
*FCI ve KIF kaydı olan her ırktan köpekle şampiyonaya katılmak mümkündür.
*Katılımcıların Türk vatandaşı olmaları ve daha önceden başka bir ülke adına uluslar arası şampiyonalara katılmamış olmaları gereklidir.
*IPO dünya şampiyonasına katılım için baraj puanı 265’dir.Söz konusu baraj
puanını değiştirme KIF Yönetim Kurulunun uhdesindedir
*Katılımcılar arasında eşitlik olması durumunda en iyi C yapan kişi takıma
katılır. C fazında da eşitlik bozulmadığı durumlarda B ve ardından A fazı
dikkate alınır.
*Ulusal Takım 5 asli 1 yedekten oluşur. Bu sayıyı değiştirmek KIF yönetim kurulunun uhdesindedir
*Yıl içinde yapılan KIF veya Dernek IPO sınavlarına katılan ve başarılı olan
yarışmacılar için aldığı puan ve derece ne olursa olsun KIF tarafından
düzenlenen seçme sınavınlarına katılım zorunludur.
*IPO dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan yarışmacıların sadece
yarışma katılım ücretleri KIF tarafından ödenecektir.